درباره ما

با سلام

اینجانب حامد صباغ گل، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور میباشم.

دارای مدرک تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دانشجوی دکتری تخصصی میباشم.

اینجانب دارای مقالات، کتب و طرح های پژوهشی متعدد در کنفرانس ها و مجلات معتبر علمی میباشم.